Retourneren / Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Ingeval van diensten (waaronder installatie van de zonnepanelen) verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@solarvoordeelshop.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. 

Na melding per mail kan u de producten retourneren aan:

Solar Voordeelshop
T.a.v. Retouren
Padangstraat 1
7535 AA  Enschede

U dient hierbij een kopie van de orderbevestiging/factuur te voegen en een kopie van de mail met melding van de retournering. Wij vragen u het product in de originele ongeopende verpakking te retourneren, anders kan er waardevermindering in rekening gebracht worden. 

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 99 zullen bedragen.

Let op, wanneer je zonnepanelen plaatst zal er schade ontstaan. Wij zullen bij retourneren hiervan afhankelijk van de schade waardevermindering toepassen.


Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: 

  • Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, zoals (voorbereidende werkzaamheden betreffende) de installatie van zonnepanelensystemen.
  • Producten die naar uw specifieke situatie gemaakt zijn, zoals zonnepanelensystemen.
  • Zakelijke klanten